Lillpite

Är en liten vacker by, belägen ca 24 km västnordväst om Piteå. Bebyggelsen ligger utspridd längs Lillpiteälvens och Norrbodabäckens dalgångar. Byns östligaste del var ända in på 1800-talet en havsvik.

Byns 772 personer driver ett 70-tal småföretag och många fler är engagerade i ca 20 föreningar. Inflyttning av yngre familjer gjorde att byaskolan, för årskurs 1-6, byggdes ut för några år sedan.


Hembygdsområdet

I Lillpite är ett intressant och trevligt utflyktsmål. Inom området finns hela 15 olika byggnader som visar prov på forna tiders hantverk och näringar. Här får man svar på varför rundlogen ser ut som den gör.
Man får se hur skogsarbetarens tillvaro i skogskojan kunde te sig.

Man kan också studera smedens arbetsförhållanden i smedjan samt se hur en gammal kvarn fungerade och hur den sett ut inuti. Vid Lillpite kraftstation, som är belägen strax intill, kan man dessutom studera vattenkraftens utveckling, både i ett gammaldags maskinrum och även inne i den moderna kraftverksbyggnaden. Sommartid serveras kaffe och fika i mangårdsbyggnaden.


Skoterleder i Lillpite

Vill du bidra till att skoterlederna i Lillpite är så fina som möjligt?
Då kan du sätta in pengar på konto 8264-4 53 159 873-8
(skriv namn vem det är från)

Vi vill gärna ha mer folk som hjälper till med underhåll av lederna, så hör av er till:
Per Lundström 070/652 21 11 
Åke Bergström  070/288 26 59
Eller till led@lillpite.nu

Gå  in på pssk.se och bli medlem eller kolla in vad som händer i resten av kommunen på skoterfronten

© 2009 www.lillpite.nu | XHTML XHTML 1.0 | CSS CSS rolex replica sale rolex replica uk