Föreningar i Lillpite

LEFs bildades för att gynna byns innevånare och näringsliv.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse inom Lillpite Älvsdal genom att bl a att: 

driva och delta i Lillpite lokala nätverk genomföra utbildningar internt och externt inom bl a IT-området,
stimulera till utbildning stimulera till nyföretagande verka för att ta fram ett utbud av verksamheter och tjänster som kan bidra till utveckling, service och tillväxt i området marknadsföra bygden

 

 


Skoterleder i Lillpite

Vill du bidra till att skoterlederna i Lillpite är så fina som möjligt?
Då kan du sätta in pengar på konto 8264-4 53 159 873-8
(skriv namn vem det är från)

Vi vill gärna ha mer folk som hjälper till med underhåll av lederna, så hör av er till:
Per Lundström 070/652 21 11 
Åke Bergström  070/288 26 59
Eller till led@lillpite.nu

Gå  in på pssk.se och bli medlem eller kolla in vad som händer i resten av kommunen på skoterfronten

© 2009 www.lillpite.nu | XHTML XHTML 1.0 | CSS CSS rolex replica hublot replica uk