Leva och bo i Lillpite

Människorna i Lillpite är öppna vi är generösa och vi är mycket raka. Vi talar gärna om det som vi tycker är bra, men vi vågar också säga ifrån om något är mindre bra. Vi är tydliga i vårt sätt att kommunicera med omvärlden. Det gör det lätt att leva i Lillpite.

Vi bor i ett odlingslandskap med anor från 1400-talet. Ett karaktäristiskt jordbrukslandskap med ängar, åkrar, berg, söar, älv och bäckar. Det är lätt att bli "hemma blind" och inte se den fantastiska spännvidd av det som finns i byn.

Lillpite har bevarat många kulturhistoriska byggnader så som lador, norrbottensgårdar, en kvarn som är unik pga att den är byggd i stående timmer, Legdgården med timmertransportanläggning, smedja, skolsal, härbren och ett hembygdsmuseum, men det datorstyrda robotarna finns här också hos många av företagen.

Lillpite var först i landet med "bredband" (adsl), ett projekt som startade i mitten av 90-talet. Sommaren 2006 grävde vi för fiberoptisk kabel i området, en förutsättning för invånare och företag att bo och verka inom Lillpite.

 


Skoterleder i Lillpite

Vill du bidra till att skoterlederna i Lillpite är så fina som möjligt?
Då kan du sätta in pengar på konto 8264-4 53 159 873-8
(skriv namn vem det är från)

Vi vill gärna ha mer folk som hjälper till med underhåll av lederna, så hör av er till:
Per Lundström 070/652 21 11 
Åke Bergström  070/288 26 59
Eller till led@lillpite.nu

Gå  in på pssk.se och bli medlem eller kolla in vad som händer i resten av kommunen på skoterfronten

© 2009 www.lillpite.nu | XHTML XHTML 1.0 | CSS CSS rolex replica sale panerai replica uk